The Swanlike Gambler-Politician

Cool Change

Behandla din korona

Har du glömt att behandla din korona igen? Det är inte alltid lätt att komma ihåg att göra en koronabehandling alltid. Men man kan sätta ett alarm eller en påminnelse på telefonen som gör att man blir påmind med vad som komma skall för att på det sättet lyckas med att komma ihåg behandlingen som är så viktig om man dedicerar sig till det. Jag kan komma på att det handlar om en sak som inte verkar vara så tydligt men egentligen är nödvändig. Så jag säger igen: glöm inte din koronabehahandling.