The Swanlike Gambler-Politician

Cool Change

stockholm komvux

För den som saknar fullständig gymnasieutbildning, och är bosatt i Stockholms län, finns Stockholm komvux. En gymnasial vuxenutbildning innebär ökade möjligheter på arbetsmarknaden och kan vara en väg ut ur arbetslöshet. Det finns flera olika inriktningar och kurserna anpassas efter individuella behov. Man kan också ta enstaka kompletterande kurser om man redan har delvis gymnasieutbildning. Under kursen får man god vägledning. Stockholm komvux är gratis med rätt till studiemedel.